Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Diety při onemocnění atopickým ekzémem

Autor: Pavel Burket
Nakladatelství: Vydavatelství a nakladatelství Sdružení MAC, s. r. o.
Město: Praha
Rok vydání: 1996
Počet stran: 31
ISBN: 80-86015-08-4
cena : 37-45 Kč
Anotace

„Vycházíte z ordinace, kde jste se právě dozvěděli, že trpíte atopickým ekzémem. V ruce držíte recept, hlavou vám víří spousta nových informací a doporučení, které jste vlastně v bezprostředním stresu ani příliš nevnímali.“ (z knihy)


Naše recenze

Kniha je určena především těm, kteří trpí atopickým ekzémem. Podstatnou část knihy tvoří recepty jídel, které jsou pro pacienty s tímto onemocněním vhodné. Receptů je tu poměrně hodně. Jsou popsány jednoduše, prakticky, zkrátka tak, aby jim každý porozuměl a aby nebyly příliš obtížné na přípravu. Jsou tu četné recepty na polévky, hlavní jídla, sladká jídla, zeleninová jídla a malá studená jídla. Pro přehlednost je na konci knihy obsah, který recepty řadí podle toho, o jaké jde jídlo (hlavní jídlo, polévka...). Hned za tím je ještě navíc rejstřík, který je sestaven podle základních použitých potravin, tedy masa (drůbež, hovězí, králičí, šunka...), brambory, mléko a mléčné výrobky... Předtím než autor předkládá čtenářům vhodné recepty jídel pro jejich nemoc, jsou zde ještě informace o této nemoci. Lékař-autor informuje o atopickým ekzému formou odpovědí na nejčastější možné otázky pacientů. Odpovídá srozumitelně, lidsky a celkově tak, aby mu každý porozuměl. Kromě samotných receptů tu také najdete v přehledné tabulce potraviny, které jsou při dietě zakázané a potraviny doporučené. Také tu jsou uvedené technologické postupy, které můžete při přípravě pokrmů použít. Kniha je přehledná a bude vám dobrým návodem při onemocnění atopickým ekzémem. V této edici vyšly i další útlé knížečky, které se zabývají dietou u konkrétních onemocněních, např. u peptických vředů, cirhózy, problémů se žlučníkem, zácpy, osteoporózy...

název knihy : Atopický ekzém

Autoři: Štěpánka Čapková, Václav Špičák, František Vosmík
Nakladatelství: Galén
Město: Praha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 138
ISBN: 80-7262-350-8
cena : 170-190 Kč
Anotace

Atopický ekzém, pro svůj vznik v prvních měsících života také nazývaný dětským ekzémem, je silně svědivé, obvykle léta trvající zánětlivé kožní onemocnění, spojené s častým rodinným výskytem průduškové záduchy (astmatu) nebo senné rýmy. Sklon k těmto třem chorobám, pro které se používá jednotícího názvu atopie, bývá dědičný.


Naše recenze

Kniha je rozdělená do čtyř větších kapitol. První kapitola je zaměřená na atopický ekzém. Definuje ho a popisuje, přibližuje vlivy, které ho mohou zhoršit atd. Druhá kapitola se zaměřuje na léčbu, konkrétně na zevní léčbu, na potřebná vyšetření,dozvíte se více o hormonální léčbě, o kosmetice s přírodními solemi z Mrtvého moře, o léčbě homeopatickými léky, akupunkturou atd. Další kapitola je věnována životnímu stylu člověka s atopickým ekzémem. Zabývá se tím, jaké oblečení by tito jedinci měli nosit, jak pečovat o čistotu těla, více je tu popsána výživě pro kojence a různá dietní opatření. Také jsou zde informace o tom, jak chránit alergika před roztoči, plísněmi, alergiemi a dozvíte se ještě mnohé další údaje. Poslední kapitola obsahuje další užitečné údaje, a to o poskytování finanční pomoci státem, o speciálních kolektivních zařízení pro předškolní děti trpící alergiemi, o sdružení pacientů s atopickým ekzémem a jejich činnosti. Kniha je dobře strukturovaná, je přehledná a velmi dobře se čte. Důležité části jsou zvýrazněné tučně, některé části pro změnu kurzívou. Na konci knihy najdete slovníček odborných výrazů, poznámku nakladatele a také literaturu, ze které bylo čerpáno a na kterou se pro více informací můžete obrátit i vy.

TIP : Doporučujeme také zdravotní weby : Střevní chřipka - příznaky střevní chřipky, dieta a léčba.

název knihy : Homeopatická léčba ekzému
Autor: Robin Logan
Nakladatelství: Homeopatická klinika Praha s. r. o.
Rok vydání: 2002
Počet stran: 191
ISBN: 80-7250-168-2
cena : dostupná v knihovnách, prodejní cena neznámá
Anotace

„Je všeobecně známo, že léčit ekzém je obtížné. Věřím, že příčinou není stav samotný, ale náš přístup k jeho léčení. Pokud se nám podaří najít příčiny našich neúspěchů v léčbě, mělo by být možné vyvinout v budoucnu účinnější strategii. Rád bych nabídl čtenářům k úvaze výsledky mého vlastního bádání.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Kniha je určená všem zájemcům o léčbu ekzému homeopatií. První kapitola publikace se zaměřuje na dermatologii. Dozvíte se více o alopatii versus homeopatie a také vám budou představené klinické příznaky a rubriky repertoria. Stručně se autor zabývá jednotlivými ekzémy. Přibližuje rovněž alopatickou léčbu, možné komplikace a jiná kožní onemocnění, která se podobají ekzému. Autor v této kapitole také definuje užitečné termíny spojené s touto problematikou. V další kapitole autor léčbu demonstruje na konkrétním případu pacienta s ekzémem. Popíše etiologii, zdravotní historii atd. Dále se zabývá důslednější analýzou případu. Probírá zde partikulárie při analýze případu, charakteristické symptomy, nedostatek mentálních symptomů, lehké a středně těžké případy ekzému atd. Další kapitoly jsou zaměřené na důvody neúspěchu (nepružnost, příliš hluboký závěr, nevyléčitelné případy, příliš povrchní předepsání), zhoršení a vedení případu (rozumová prevence, léčba zhoršení, potence, dávkování a další témata související se zhoršením případu. Poslední kapitola nese název Materia medica. Kniha je psaná tak, aby ji rozuměl i laik, i když jde o knihu, která má dobrou odbornou úroveň. Publikace neobsahuje obrázky, ale jednotlivé kapitoly jsou dostatečně členěné. Jsou zde přehledné výčty atd.

název knihy : Jak pečovat o dítě s ekzémem
Autoři: L. Busincová, G. Bruna, M. Ferrara
Nakladatelství: Institut UCB pro alergie
Rok vydání: ---
Počet stran: 29
ISBN: ---
cena : dostupná v knihovnách, prodejní cena neznámá
Anotace

„Atopický ekzém je geneticky podmíněné onemocnění. Často se vyskytuje v rodinách, kde rodiče dítěte nebo jeho sourozenci trpí astmatem, alergickou rýmou, alergickými záněty spojivek, kopřivkami, potravinovou alergií apod.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Autoři nejdříve oslovují rodiče. Poté seznamují s tím, co to je to atopický ekzém. Dále ho dělí podle věku a blíže popisují ekzém kojenecký, dětský, u dospívajících a v dospělosti. Dále se publikace zabývá příčinami atopického ekzému a přibližuje potraviny, které mohou být jeho příčinou. Zaměřuje i na další příčinu, kterou je faktor prostředí. Následující kapitola informuje čtenáře o průběhu a prognóze. Seznamuje také s léčbou a s jejími důležitými zásadami, které je třeba dodržovat. Další kapitola je zaměřená na léčebnou dietu. Popisuje recept, který je dietní a zároveň chutný.V knize se také dozvíte více o místním použití kortikosteroidů. Autoři poučí rodiče také o svědění, škrábání, o léčbě infekce, především o změkčovacích mastech. Před úplným závěrem knihy tu ještě najdete 20 rad pro rodiče, které mají dítě s atopickým ekzémem. Jde o útlou publikaci, která je určená především rodičům, kteří mají dítě s atopickým ekzémem. Informace jsou podávané tak, aby jim rozuměl každý laik. V knize jsou četné obrázky humorného charakteru. Písmo v knize je poměrně velké a text je celkově dobře členitý, takže je přehledný. Publikace se dá přečíst během chvilky.

název knihy : Atopický ekzém, alergie, astma: možnosti léčby proděti i dospělé: ošetřování, výživa, recepty

Autor: Judita Hofhanzlová
Nakladatelství: Calendula
Rok vydání: 2009
Počet stran: 173
ISBN: 978-80-903971-1-8
cena : 150-200 Kč
Co najdete v knize
Kniha bude přínosem pro všechny, kteří trpí atopickým ekzémem, alergií či astmatem nebo pro ty, kteří mají lidi s těmito problémy ve svém blízkém okolí. Autorka je odborníci na tyto potíže a ve své knize s nimi čtenáře seznamuje. Více se dozvíte o různých příčinách ekzémů a alergií, o možnostech léčbě, o homeopatické léčbě, systematické rodinné konstelaci, o zevní péči o postiženou kůži, o léčbě bylinkami, vodou, půstem a další informace, které by vás mohly s touto problematikou zajímat. Další velká kapitola se zabývá možnou léčbou ekzému výživou. Dozvíte se, co byste ve své výživě měli vynechat a co naopak do ní zařadit. Diety jsou různé. Autorka především rozebírá dietu bez živočišných bílkovin. Seznámíte se i s mnohými recepty, které jsou při dietě vhodné. Recepty jsou na omáčky, polévky, těstoviny, jídla z obilnin, luštěniny, koláče a mnohé další. Konkrétní recepty představují poměrně rozsáhlou kapitolu. V příloze knihy se dočtete o zkušenostech žen, které se vypořádávaly s ekzémem.

Shrnutí

Kniha je přehledná a velmi přínosná. Díky pěknému členění se vám bude v ní dobře číst a snadno si vyhledáte konkrétní informace, které vás budou zajímat. Velkou výhodou knihy je, že v ní najdete mnohé praktické recepty, které je dobré využívat při dietě bez živočišných bílkovin. Pomůžou vám naučit se správně vařit. Zajímavá je i příloha, která vám přiblíží skutečné zkušenosti žen, které se vypořádaly s touto nemocí. Publikace je bez obrázků.

název knihy : Ekzémy a dermatitidy: průvodce ošetřujícího lékaře

Autor: Nina Benáková
Nakladatelství: Maxdorf
Rok vydání: 2009
Počet stran: 184
ISBN: 978-80-7345-177-6
cena : dostupná v knihovnách, prodejní cena neznámá
Co najdete v knize
Uvedená kniha navazuje na první vydání publikace „Ekzémy a dermatitida“, které vyšlo roku 2005. Současné vydání je aktualizované, ale také rozšířené. Kniha slouží jako průvodce v praktickém životě lidí, kteří mají problémy s ekzémy a dalšími kožními problémy. Publikace je členěná do šesti kapitol. Po úvodu přichází repetitorium, které více přibližuje různé dermatitidy. Další kapitola se věnuje diagnostice. Dozvíte se informace o diagnostickém postupu u jednotlivých dermatitid. Autorka přibližuje i dermatitidy v dětství a ve stáří. Následující kapitola se zabývá farmakoterapií. Uděláte si přehled o různých lécích, ale i o psychoterapii. V páté kapitole se lékařka zaměřuje na různé chyby a omyly. Poslední kapitola je věnovaná různých přehledům - testovací sady Chemotechnique, výskyt kontaktních alergenů standardní sady, testy Trolaba atd. Kromě uvedených kapitol najdete ještě v knize barevnou přílohu, literaturu, seznam ilustrací, medailonek autorky a rejstřík.

Shrnutí

Kniha je napsaná na vědecké úrovni. Na druhou stranu je vše detailně popsané a vysvětlené, takže problematice porozumí i laik. Je však důležité, aby se na text plně soustředil. Text je dobře strukturovaný a je doplněný mnohými tabulkami. V barevné příloze se navíc můžete podívat na fotografie různých dermatitid. Nechcete-li číst celou knihu, potěší vás rejstřík na konci publikaci. Rychle si vyhledáte problematiku, která vás v souvislosti s dermatitidami zajímá. V knize je uvedená i další literatura, ze které budete moci čerpat informace.
název knihy : Zbavte se bolestí zad a šíje: jak se rychle zbavit bolesti

Autor: Ingo Froböse
Nakladatelství: Jan Vašut
Město: Praha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 176
ISBN: 978-80-7236-759-7
cena : 37-45 Kč
Co najdete v knize

Kniha je určená všem, kteří se chtějí dozvědět více o bolesti zad a šíje a zároveň s touto bolestí něco udělat. V první velké kapitole se autor soustředí na bolest jako systém včasné výstrahy. Autor vám přiblíží mnohé příčiny bolesti zad a i to, jak se bolesti zbavit. V závěru této kapitoly najdete test na vaše záda. V další kapitole se dozvíte více o léčebném programu, který vám pomůže od bolesti. Rovněž další větší kapitola se zabývá léčebným programem. Na rozdíl od předchozí kapitoly se však nezaměřuje na první pomoc při bolesti, ale přibližuje, jak celkově cvičit a přistupovat ke svému tělu, abyste se dlouhodobě zbavili svých problémů se zády a šíjí. Na to se zaměřuje i další kapitola přibližující celoživotní kondiční program. V knize se dozvíte i další užitečné informace, které vám pomohou zbavit se bolestí zad a šíje.

Shrnutí

V knize se více dozvíte o bolesti zad a šíje, ale především v publikaci najdete četné cviky, které vám od bolesti skutečně pomohou. U jednotlivých cviků máte popis, na jaké partie jsou cviky určené, ale také jsou velmi přehledně rozepsané a navíc doplněné četnými obrázky. Díky tomu budete skutečně cviky provádět tak, jak se provádět mají. Celkově je kniha dobře členěná a obsahuje mnoho tipů a dalších cenných rad. Na konci knihy je i další užitečná literatura a adresy, které vám umožní danou tématiku hlouběji prostudovat. Pro větší přehlednost kniha obsahuje i rejstřík a přehled cviků.


Diskuse (31 komentářů)

Camille, (22. 11. 2015 06:16) Reagovat
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you've acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.I cant wait to read much more from you. This is actually a great site.my website :: Neudermis Skincare: http://www.girocaldas.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=191720
Charley, (15. 01. 2016 07:22) Reagovat
Good post! We are linking to this great article on our site.Keep up the good writing.my web page - unblock location restriction: http://club.xhams.cn/home.php?mod=space&uid=472321&do=profile&from=space
Susan, (16. 01. 2016 01:11) Reagovat
Hiya very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?I am glad to search out a lot of useful info right here in the post, we need work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.. . . . .Also visit my web page :: Heartburn No More: https://www.youtube.com/watch?v=_gPseXFIuaQ
Susan, (16. 01. 2016 01:12) Reagovat
Hiya very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?I am glad to search out a lot of useful info right here in the post, we need work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.. . . . .Also visit my web page :: Heartburn No More: https://www.youtube.com/watch?v=_gPseXFIuaQ
Ronald, (24. 01. 2016 04:13) Reagovat
The place's my delihht when I've misplawced job after job and buddy after pal, immediately or indirectly linked to my playing?Here is my weblog m88: http://www.m88ui.com
Nový příspěvek
Copyright 2006–2023 © Atopický ekzém.info
Kontakty